Amel ef. Hadžic

Amel ef. Hadžić je rođen u Visokom 1986. god. gdje nakon završene Osnovne škole, upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu koju završava 2005. god. Poslije medrese upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (teološki smjer) kao redovan i Pravni fakultet u Sarajevu kao vanredan student.

15.02.2010. god. je dan kada zvanično diplomira na Fakultetu islamskih nauka te time stiče zvanje "profesora islamskih nauka". U toku studiranja je bio prilično aktivan na fakultetu, kao i u svom matičnom Medžlisu (Medžlisu islamske zajednice Visoko).

Amel ef. je bio Predsjednik udruženja studenata FIN-a, član horske, član sportske sekcije, te kao član međureligijskog vijeća učestvovao na mnogim dialozima širom naše domovine.

Trenutno je četvrta godina na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Prije angažmana u našem džematu bio je imam, hatib i muallim u jednom džematu Medžlisa islamske zajednice Visoko (Donji Kralupi-Buci) nepune četiri godine.

Amel ef. Hadžić je imam, hatib i muallim u džematu Karlsruhe od 04.07.2013. god.

Direktni kotankt sa Imamom

Ako imate pitanja, molimo Vas kontaktirajte Imama i dogovorite termin ili telefonski poziv preko formulara:

Izaberite šta želite?