Kako se može postati vakif?

Svi koji budu učestvovali u akciji, biće upisani u knjigu vakifa, koja će biti dugoročno čuvana u džematu Karlsruhe.

Pritisnite desno na formular i izprintajte ga. Popunite vaše podatke i pošaljite formular putem poštom na adresu:


BDGK e. V.

Pfalzbahnstraße 4

76187 Karlsruhe